آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11039 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 
جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
صفحه اصلي > درباره مرکز > اعضاي مرکز 
اعضاي مرکز
 

دکتر محمود توکلي

مقطع تحصيلي : دکتري حرفه اي - کارشناس ارشد بهداشت عمومي

رشته تحصيلي : پزشکي عمومي

آدرس پست الکترونيک :tavackoli@hotmail.com، بيشتر

 

 

 

دکتر سيد روح الله حسيني

مقطع تحصيلي : دکتري تخصصي 

رشته تحصيلي : علوم اعصاب

آدرس پست الکترونيک : ru.hosseini@uswr.ac.ir، بيشتر

 

 

 

دکتر فرهاد طارميان (رئيس مرکز )

رتبه علمي : استاديار

مقطع تحصيلي : دکتري تخصصي 

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني 

آدرس پست الکترونيک : fa.taremian@uswr.ac.ir

          

 

دکتر علي  فرهوديان

رتبه علمي : دانشيار

مقطع تحصيلي : دکتري تخصصي 

رشته تحصيلي : روانپزشکي 

آدرس پست الکترونيک : a.farhoudian@uswr.ac.ir، بيشتر

 

 

دکتر محمدحسن فرهادي

مقطع تحصيلي : دکتري تخصصي 

رشته تحصيلي : علوم اعصاب  

آدرس پست الکترونيک : mhfarhadiir@yahoo.com، بيشتر

 

 

 

دکتر رضا مولودي

رتبه علمی : استادیار

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی 

رشته تحصیلی : روانشناسي باليني

آدرس پست الکترونيک:k.moloodi@gmail.com، بيشتر

 

 

دکتر اميد مساح چولابي

مقطع تحصیلی : دکتری حرفه اي 

رشته تحصیلی : پزشکي عمومي

آدرس الکترونیکی : omchomch@gmail.com، بیشتر


 

 

دکترمهدی نوروزی

رتبه علمی : استادیار

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی 

رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی

آدرس الکترونیکی :m_noroozi@uswr.ac.ir ، بیشتر

       

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences