آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9526 | بازدیدکنندگان آنلاين : 17 
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > فعالیت های مرکز > سمینار و کارگاه > كارگاه درمان غير دارويي ويژه روانشناسان 
كارگاه درمان غير دارويي ويژه روانشناسان
 

                                                                        بسمه تعالي 

برنامه  كارگاه درمانهاي غير داروئي سوء مصرف مواد

ويژه روانشناسان در سال 89

 

برنامه كارگاه روز اول / شنبه 11/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

افتتاحيه و معرفی شرکت کنندگان

سركار خانم دكتر جعفري

 

انواع مواد

سركار خانم دكتر جعفري

 

استراحت و پذيرايي

 

تعاريف و مفاهيم پايه

جناب آقاي دكتر فرهادي

 

نماز و نهار

برنامه كارگاه روز دوم / يكشنبه 12/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

نمـــاز و نهـــار

 

مصاحبه انگيزشي

جناب آقاي نوروزي

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه كارگاه روز سوم / دوشنبه 13/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

پايش برايندهاي درمان

جناب آقای دکتر توکلی

 

اســتراحت و پذيرايـــي

آشنايی با درمانهای دارويی

جناب آقای دکتر توکلی

 

نمـــاز و نهـــار

 

آشنايی با درمانهای دارويی

جناب آقای دکتر توکلی

 

اســتراحت و پذيرايـــي

برنامه كارگاه روز چهارم / سه شنبه 14/10/89

ساعت

موضوع

استاد

  

درمانهاي شناختي پيشگيري از عود 

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

نمـــاز و نهـــار

 

اصول برنامه ريزي و مراقبت انفرادي شده

جناب آقاي دكتر فرهودیان

 

واحد عملي

جناب آقاي دكتر فرهوديان  

 

استراحت و پذيرايي

       

 

برنامه كارگاه روز پنجم/ چهار شنبه 15/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مديريت هرباره 

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي  

 

نمـــاز و نهـــار

 

ازريابي تشخيص

جناب آقاي مولودي

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي

 

استراحت و پذيرايي

       

 

برنامه كارگاه روز ششم /پنجشنبه  16/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مشاوره داوطلبانه و آزمايش اچ آي وي

سركار خانم دكتر جعفري  

 

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي مشاوره

سركار خانم دكتر جعفري  

 

برنامه كارگاه روز هفتم / شنبه 18/10/89

ساعت

موضوع

استاد

 

مداخله درماني كوتاه مدت

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

مداخله درماني كوتاه مدت

جناب آقاي مولودي  

 

نمـــاز و نهـــار

 

واحد عملي

جناب آقاي مولودي  

 

استراحت و پذيرايي

 

برنامه كارگاه روز هشتم / يكشنبه 19/10/89

ساعت

موضوع

استاد

10 - 8

آموزش خانواده    

جناب آقای دکتر نارنجی ها

استراحت و پذيرايي

 

واحد عملي

جناب آقای دکتر نارنجی ها

 

نمـــاز و نهـــار

 

Ethics

جناب آقاي دكتر نارنجي ها   

 

استراحت و پذيرايي

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

 Copyright © 2009 U.S.W.R  - All rights reserved .     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی