پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧

 

اولويت هاي مركز تحقيقات و سوء مصرف و وابستگي به مواد دانشگاه

1. كاهش تقاضا

1.1- پيشگيري
1.1.1. عوامل زمينه ساز ( علل و عوامل اعتياد )
1.1.2. عوامل محافظتي
1.1.3. شيوه هاي نوين پيشگيري ( اطلاع رساني ، عاطفي ، جانشين ها ، مهارت هاي مقاومت ، مهارت اجتماعي )
1.1.4. برنامه هاي پيشگيري ( مدرسه مدار ، جامعه مدار ، متمركز بر خانواده ، تغيير محيط و ... )
1.1.5. بررسي تاثير عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد
1.1.6. تعيين فرايند هاي تاب آور ( resiliency‌) در برابر عوامل خطر شناخته شده اعتياد

1.2- درمان  و پيشگيري از عود
1.2.1. شيوه هاي نوين درمانهاي روانشناختي ( فردي ، گروهي و خانواده درماني و مشاوره )
1.2.2. مداخلات اجتماعي ( شيوه هاي درمان حمايت اجتماعي )
1.2.3. درمانهاي طبي ( درمان با آگونيست ها ، سم زدايي ، بستري ، اجتماع درمان مدار و ... )
1.2.4. انجام نيازسنجي از درمانگران تهيه و تدوين بسته هاي آموزشي براي آنان
1.2.5. درمان مكمل يا جايگزين ( طب سوزني ، پينوتراپي ، گياه درماني ، معنويت درماني )

1.3. كاهش آسيب

2. ارزشيابي
2.1. ارزشيابي ( شامل : ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف ، هزينه – اثر بخشي ، هزينه – فايده )
2.2. پايش و ارزشيابي برنامه هاي كاهش آسيب
2.3. ارزيابي و پايش ميزان تغييرات مسائل اجتماعي و اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي
2.4. ارزشيابي توانمند سازي سازمانهاي مردم نهاد ( سمن ) و اجتماع محور ( سام )
2.5. اثر بخشي برنامه هاي تبليغي عليه مواد مخدر و روانگردان ها

3.ساخت آزمون ها
3.1. غربالگري
3.2. ابزار تشخيصي

4. همه گير شناسي
4.1. شناخت سيماي اعتياد كشور
4.2. تعيين شيوع معتادان
4.3.اپيدميولوژي در گروه خاص
4.4. بررسي وضعيت موجود اعتياد در مانزاد ( iatrogenic ) در كشور
4.5. تغيير الگوي مصرف
4.6. تعيين علل بروز و افزايش مرگ و مير هاي ناشي از اعتياد ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني

5. زيست شناختي
5.1. بررسي مداخلات محيطي بر ساختارهاي عصبي مستعد اعتياد
5.2. بررسي همه گير شناسي وراثتي اعتياد

6. آينده پژوهي
6.1. توصيف و تبيين آينده
6.2. ساخت آينده

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13338
 بازدید امروز : 296
 کل بازدید : 826244
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1

آدرس : تهران ـ ولنجك ـ بلوار دانشجو ـ بن بست كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشی

ساختمان فارابی ـ مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد                          

صندوق پستي :  1985713834

آدرس پست الکترونیک: sadrc@uswr.ac.ir

آدرس سایت: sadrc.uswr.ac.ir

تلفن دانشگاه :  92-22180083-021          

تلفن های داخلی: 2841- 2852- 2854

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences