آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 12140 | بازدیدکنندگان آنلاين : 13 
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > اولويت هاي پژوهشي 
اولويت هاي پژوهشي
 

اولويت هاي مركز تحقيقات و سوء مصرف و وابستگي به مواد دانشگاه

1. كاهش تقاضا

1.1- پيشگيري
1.1.1. عوامل زمينه ساز ( علل و عوامل اعتياد )
1.1.2. عوامل محافظتي
1.1.3. شيوه هاي نوين پيشگيري ( اطلاع رساني ، عاطفي ، جانشين ها ، مهارت هاي مقاومت ، مهارت اجتماعي )
1.1.4. برنامه هاي پيشگيري ( مدرسه مدار ، جامعه مدار ، متمركز بر خانواده ، تغيير محيط و ... )
1.1.5. بررسي تاثير عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد
1.1.6. تعيين فرايند هاي تاب آور ( resiliency‌) در برابر عوامل خطر شناخته شده اعتياد

1.2- درمان  و پيشگيري از عود
1.2.1. شيوه هاي نوين درمانهاي روانشناختي ( فردي ، گروهي و خانواده درماني و مشاوره )
1.2.2. مداخلات اجتماعي ( شيوه هاي درمان حمايت اجتماعي )
1.2.3. درمانهاي طبي ( درمان با آگونيست ها ، سم زدايي ، بستري ، اجتماع درمان مدار و ... )
1.2.4. انجام نيازسنجي از درمانگران تهيه و تدوين بسته هاي آموزشي براي آنان
1.2.5. درمان مكمل يا جايگزين ( طب سوزني ، پينوتراپي ، گياه درماني ، معنويت درماني )

1.3. كاهش آسيب

2. ارزشيابي
2.1. ارزشيابي ( شامل : ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف ، هزينه – اثر بخشي ، هزينه – فايده )
2.2. پايش و ارزشيابي برنامه هاي كاهش آسيب
2.3. ارزيابي و پايش ميزان تغييرات مسائل اجتماعي و اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي
2.4. ارزشيابي توانمند سازي سازمانهاي مردم نهاد ( سمن ) و اجتماع محور ( سام )
2.5. اثر بخشي برنامه هاي تبليغي عليه مواد مخدر و روانگردان ها

3.ساخت آزمون ها
3.1. غربالگري
3.2. ابزار تشخيصي

4. همه گير شناسي
4.1. شناخت سيماي اعتياد كشور
4.2. تعيين شيوع معتادان
4.3.اپيدميولوژي در گروه خاص
4.4. بررسي وضعيت موجود اعتياد در مانزاد ( iatrogenic ) در كشور
4.5. تغيير الگوي مصرف
4.6. تعيين علل بروز و افزايش مرگ و مير هاي ناشي از اعتياد ارجاعي به مراكز پزشكي قانوني

5. زيست شناختي
5.1. بررسي مداخلات محيطي بر ساختارهاي عصبي مستعد اعتياد
5.2. بررسي همه گير شناسي وراثتي اعتياد

6. آينده پژوهي
6.1. توصيف و تبيين آينده
6.2. ساخت آينده

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...مراکز پژوهشی دانشگاهگروه های آموزشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

 Copyright © 2009 U.S.W.R  - All rights reserved .     دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی