صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

12-8

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

12:30-10:30 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

10:30-8 (223129 )

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی 

دکتر عبدی

 اتاق کامپیوتر

1

2

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر کواری

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

11-8

آمار حیاتی (223127  )

 دکترحسین زاده

کلاس 105

3

-

-

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات: 13 واحد

تعداد دانشجو   12نفر

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396( دوره 20) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

10:30-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر حسینی

کلاس 105

3

-

-

12- 10:30

  (223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

 

-

-

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکترنصرتی نژاد

کلاس 105

2

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

دکتر کواری-دکتر عبدی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات     13 واحد

  تعداد دانشجو    7 نفر