صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه > دکتر محمود بهرامی زاده 
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
دکتر محمود بهرامی زاده
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: محمود  بهرامي  زاده

رتبه علمی: استاديار

اولين فارغ التحصيل دكتراي تخصصي ارتز و پروتز در ايران

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک Ma.bahramizadeh@uswr.ac.ir

mbzoandp@gmail.com

E-mail:

Ma.bahramizadeh@uswr.ac.ir

mbzoandp@gmail.com

Link:

Google scholar

 https://scholar.google.com/citations?user=OT-O6joAAAAJ&hl=en

Scopus

http://www.scopus.com/results/

Resume address

http://techorthopedic.uswr.ac.ir/index.jspindex.jsp?fkeyid=&siteid=28&fkeyid=&siteid=28&pageid=1274

 


سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1381

 

 

1384

 

 

 

1390

 

كارشناسي

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

دكتراي تخصصي

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 

علوم پزشكي ايران

 

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

مشترك با علوم پزشكي ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

 

تهران-ايران

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·         ارتزهاي بيماران ديابتي

·         ارتزهاي كودكان فلج مغزي

·         بيومكانيك و ارتزهاي پا

·         كنترل تعادل

         

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1384 الي 1389، هيئت علمي (مربي)؛ گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد،

 

1390 تاكنون استاديار، گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي،

 

1393 تدريس در مقطع دكترا در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران،

 

1393 تدريس به دانشجويان رزيدنت طب فيزيكي وتوانبخشي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

 1384 الي 1386 تدريس در دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير،

 

1384 الي 1386 تدريس در دانشكده مهندسي پزشكي علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

1393 الي 1394به عنوان مدير توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 1393 الي 1394به عنوان دبير شوراي عالي سياستگزاري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

از سال 1378 تا كنون عضويت در انجمن علمي ارتز و پروتز ايران

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1.

The effect of new method of suspension on quality of life, satisfaction, and suspension in patients with finger prostheses.

Arazpour M, Mardani MA, Bahramizadeh M, Layeghi F, Zarezadeh F, Curran S.

Prosthet Orthot Int. 2014 Feb 18. [Epub ahead of print]

2.

Comparison of gait between healthy participants and persons with spinal cord injury when using a powered gait orthosis-a pilot study.

Arazpour M, Mehrpour SR, Bani MA, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Rahgozar M.

Spinal Cord. 2014 Jan;52(1):44-8. doi: 10.1038/sc.2013.139. Epub 2013 Dec 3.

 3.

The influence of a rocker sole adaptation on gait parameters in spinal cord injury patients ambulating with the advanced reciprocating gait orthosis - a pilot study.

Arazpour M, Hutchins SW, Ahmadi Bani M, Curran S, Bahramizadeh M, Saberi H, Mardani MA.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 Sep 23. [Epub ahead of print]

4.

A custom-made neoprene thumb carpometacarpal orthosis with thermoplastic stabilization: an orthosis that promotes function and improvement in patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Hutchins SW, Layeghi F, Bahramizadeh M, Mardani MA.

Prosthet Orthot Int. 2014 Feb;38(1):79-82. doi: 10.1177/0309364613488621. Epub 2013 May 17.

5.

Gait evaluation of new powered knee-ankle-foot orthosis in able-bodied persons: a pilot study.

Arazpour M, Ahmadi F, Bani MA, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Ghomshe FT, Kashani RV.

Prosthet Orthot Int. 2014 Feb;38(1):39-45. doi: 10.1177/0309364613486917. Epub 2013 May 9.

6.

The effect of floor reaction ankle foot orthosis on postural control in children with spastic cerebral palsy.

Bahramizadeh M, Mousavi ME, Rassafiani M, Aminian G, Ebrahimi I, Karimlou M, Toole GO.

Prosthet Orthot Int. 2012 Mar;36(1):71-6. doi: 10.1177/0309364611429855. Epub 2011 Nov 30.

7.

Prosthetic rehabilitation of a patient with partial ear amputation using a self suspension technique.

Mardani MA, Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Zarezadeh F, Sojodi M, Bahramizadeh M.

Prosthet Orthot Int. 2011 Dec;35(4):473-7. doi: 10.1177/0309364611422269. Epub 2011 Oct 7.

 8.

Effects of soft and semi-rigid ankle orthoses on postural sway in people with and without functional ankle instability.

Hadadi M, Mazaheri M, Mousavi ME, Maroufi N, Bahramizadeh M, Fardipour S.

J Sci Med Sport. 2011 Sep;14(5):370-5. doi: 10.1016/j.jsams.2010.12.004. Epub 2011 Jan 14.

 9.

The Persian version of Trinity Amputation and Prosthetics Experience Scale: translation, factor structure, reliability and validity.

Mazaheri M, Fardipour S, Salavati M, Hadadi M, Negahban H, Bahramizadeh M, Khosrozadeh F.

Disabil Rehabil. 2011;33(19-20):1737-45. doi: 10.3109/09638288.2010.544838. Epub 2010 Dec 24.

10.

Effects of insole with toe-separator and night splint on patients with painful hallux valgus: a comparative study.

Tehraninasr A, Saeedi H, Forogh B, Bahramizadeh M, Keyhani MR.

Prosthet Orthot Int. 2008 Mar;32(1):79-83. doi: 10.1080/03093640701669074.

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

1389- ارتزهاي ستون فقرات- انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- تهران- ايران.

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

sports and activities in patients with Plantar Fasciitis. XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports,July 2006, Salzburg, Austria.

  ·        Bahramizadeh M., Tehraninasr A., Froogh B., Saeedi H., A comparative study of the biomechanics of Plantar Fasciitis treatment: Two methods of orthotic wedging

  


 https://scholar.google.com/citations?user=OT-O6joAAAAJ&hl=en

   دانلود فایل : c.v._farsi_(2).pdf           حجم فایل 106 KB