ساختارهای ارائه مراقبت سلامت به سالمندان

سالمندی دوره ای از پیوستار زندگی است که به علت تغییرات طبیعی زیستی و روانشناختی ، فرد را با مجموعه متفاوتی از نیاز های سلامت روبرو می سازد. پاسخ به این نیاز ها ، به تخصص و ساختار های متنوع ارایه دهنده خدمات سلامت وابسته است .

سالمندی دوره ای از پیوستار زندگی است که به علت تغییرات طبیعی زیستی و روانشناختی  ، فرد را با مجموعه متفاوتی از نیاز های سلامت روبرو می سازد. پاسخ به این نیاز ها  ،  به تخصص  و ساختار های  متنوع ارایه دهنده خدمات سلامت وابسته است . بنا به ماهیت ، نیاز های  سلامت سالمندان را می توان در  ساختار های گونا گون  تامین کرد . این ساختار ها  را می توان در طیف گسترده ای از سطح جامعه ، خانواده تا  موسسات همچون بیمارستانها و مراکز مراقبت طولانی مدت  طبقه بندی نمود .هر یک از این ساختار ها بر حسب نوع خدماتی که ارایه می دهند تابع استاندارد های خاصی می باشند . کتاب حاضر در تلاش است تا در نگاهی اجمالی به این موضوع پرداخته و دیدگاه مناسبی را برای خوانندگان به ویژه دانشجویان و برنامه ریزان حوزه سلامت سالمندان  فراهم آورد.

13:59 - 1398/11/06  /  16690  /  303

 


Close